DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2013-1-7

COUPLED MICROSTRIP LINES MODELLING IN QUASIDYNAMIC APPROXIMATION WITH THE TOPOLOGY DISCONTINUITIES

M. Mishchenko, O. Yu. Farafonov, Yu. O. Sitsilitsin, V. M. Krishchuk, S. M. Romanenko

Abstract


У роботі розглядається методика розрахунку схем багатопровідних зв’язаних мікросмужкових ліній (МСЛ), яка основана на використанні квазідинамічного підходу при моделюванні регулярних ділянок одиночних і зв’язаних ліній та квазістатичного наближення при врахуванні неоднорідностей топології. Така методика забезпечує сумірну з результатами електродинамічного моделювання в системах HFSS та MWO точність розрахунків, а також забезпечує необхідну гнучкість при врахуванні ємнісних неоднорідностей схеми та допускових обмежень на геометричні параметри топології. Перевагою методики є також можливість розрахунку некоординатної топології схеми, моделювання якої в системах HFSS та MWO викликає деякі складності. Порівняння результатів моделювання спрямованого відгалужувача (СВ) на двох зв’язаних МСЛ за представленою методикою та в системі HFSS показало відхилення в межах 5 %.

Keywords


спрямований відгалужувач, мікросмужкова лінія, неоднорідність, топологія, квазідинамічне наближення

GOST Style Citations
Copyright (c) 2014 M. Mishchenko, O. Yu. Farafonov, Yu. O. Sitsilitsin, V. M. Krishchuk, S. M. Romanenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Address of the journal editorial office:
Editorial office of the journal «Radio Electronics, Computer Science, Control»,
National University "Zaporizhzhia Polytechnic", 
Zhukovskogo street, 64, Zaporizhzhia, 69063, Ukraine. 
Telephone: +38-061-769-82-96 – the Editing and Publishing Department.
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

The reference to the journal is obligatory in the cases of complete or partial use of its materials.