COUPLED MICROSTRIP LINES MODELLING IN QUASIDYNAMIC APPROXIMATION WITH THE TOPOLOGY DISCONTINUITIES

M. Mishchenko, O. Yu. Farafonov, Yu. O. Sitsilitsin, V. M. Krishchuk, S. M. Romanenko

Abstract


У роботі розглядається методика розрахунку схем багатопровідних зв’язаних мікросмужкових ліній (МСЛ), яка основана на використанні квазідинамічного підходу при моделюванні регулярних ділянок одиночних і зв’язаних ліній та квазістатичного наближення при врахуванні неоднорідностей топології. Така методика забезпечує сумірну з результатами електродинамічного моделювання в системах HFSS та MWO точність розрахунків, а також забезпечує необхідну гнучкість при врахуванні ємнісних неоднорідностей схеми та допускових обмежень на геометричні параметри топології. Перевагою методики є також можливість розрахунку некоординатної топології схеми, моделювання якої в системах HFSS та MWO викликає деякі складності. Порівняння результатів моделювання спрямованого відгалужувача (СВ) на двох зв’язаних МСЛ за представленою методикою та в системі HFSS показало відхилення в межах 5 %.

Keywords


спрямований відгалужувач, мікросмужкова лінія, неоднорідність, топологія, квазідинамічне наближення

GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2013-1-7Copyright (c) 2014 M. Mishchenko, O. Yu. Farafonov, Yu. O. Sitsilitsin, V. M. Krishchuk, S. M. Romanenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Address of the journal editorial office:
Editorial office of the journal «Radio Electronics, Computer Science, Control»,
Zaporizhzhya National Technical University, 
Zhukovskiy street, 64, Zaporizhzhya, 69063, Ukraine. 
Telephone: +38-061-769-82-96 – the Editing and Publishing Department.
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

The reference to the journal is obligatory in the cases of complete or partial use of its materials.