Author Details

Klochok, A.Y., Kharkiv National Aerospace University of Zhukovskiy, Ukraine