Author Details

Ilnitskyi, L. Ya., National Aviation University, Kyiv, Ukraine