Author Details

Koshevoy, N.D., Kharkiv National Aerospace University of Zhukovskiy, Ukraine