Author Details

Rykhalskyi, R. A., S.P. Korolev Military Institute of Zhytomyr, Zhytomyr, Ukraine