Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Tabunshchik, G. V.
Tabunshchik, G. V., Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine (Ukraine)
Tabunshchyk, G. V., Zaporizhzhya National Technical University
Tabunshchyk, G. V., Zaporizhzhia National Technical University, Zaporozhia, Ukraine
Tabunshchyk, S. S., Zaporizhzhia National Technical University, Zaporozhia, Ukraine
Taif, M. A.
Talanin, I. E.
Talanin, V. I.
Tamras, N. I.
Taran, I. O.
Taranenko, Y. K., Dnipropetrovsk Economics and Law University of A.Nobel
Tarasov, V. N., Head of Department of Software and Management in Technical Systems of Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara
Tarasov, V. N., Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara
Tarasov, V. N., Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara, Russian Federation.
Tarasov, V.N., Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara, Russian Federation.
Targoniy, I. M., National University of Water and Environment Management, Rivne
Tatolov, E.R.
Tereshchenko, A. I.
Tereshchenko, I. V.
Tereshchenko, I. V. (Ukraine)
Tereshchenko, V. M.
Teslyuk, V. M., Lviv National Polytechnic University, Lviv
Teslyuk, V. M.
Tiagunova, M. U.
Timchenko, V. L., Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv
Timchenko, V. L.
Titarenko, L. A., Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine, University of Zielona Gura, Poland
Tiutiunnyk, V. A., Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine.
Tkachenko, R. O., Lviv National Politechnical University
Tkachenko, V. F.
Tkachenko, V. Ph.
Tolok, V. A.
Tolok, V.A., Zaporizhzhia National Technical University
Tomashevskiy, O. V., Zaporizhzhia National Technical University
Tomashevskyi, A., Zaporizhzhya national technical university, Ukraine
Tomashevskyi, R. S., National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”, Kharkov, Ukraine.
Tomashevskyy, B. P.
Tonkoshkur, A. S., Oles Honchar Dnipro National University
Toropov, A. V.
Trishkin, V. Ya., Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine
Trofymchuk, O. M., Director of Institute of Telecommunications and Global Information Space of NAS of Ukraine, Kyiv
Trofymchuk, O. M., Institute of telecommunications and information technologies of NAS Ukraine, Ukraine
Trofymov, I. N., Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine.
Trokhimchuk, S. N.
Trokhymchuk, S. N., Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, Ukraine
Tron, V. V.
Tron, V. V., Kryvyi Rih National University
Trukhan, S. B., NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine
Tryfonova, K. O., Odessa National Polytechnic University
Tsaturian, O. G.
Tsololo, S. A., Donetsk National Technical University, Ukraine
Tsololo, S. A.
Tsyporenko, V. V., Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr
Tsyporenko, V. G., Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr
Tsyporenko, V. G., Zhytomyr State Technological University
Tsyporenko, V. V., Zhytomyr State Technological University
Tuluchenko, G. Ya., Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine
Turchyn, L. Y.
Turovskiy, A. O., National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Ukraine
Turpak, S. M.
Tverdenko, A. V., National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Zaporizhzhia
Tverdohleb, J. V.
Tverdohleb, J. V., Zaporizhzhia national technical university, Ukraine
Tverdokhleb, U. V.
Tvoroshenko, I. S., Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv
Tymofieieva, O. S., Odessa State Environmental University, Odessa, Ukraine.
Tymoshchuk, O. L., Institute for Applied Systems Analysis at the NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Tymovskiy, А. К.
Tyshchenko, O. K., Control Systems Research Laboratory, Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine
Tyshchenko, O. K.
Tyshchenko, O. K., Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine
Tyshchenko, O. K., Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine
Tyurin, S. F., Perm National Research Polytechnic University, Perm State National Research University
Tyurin, S. F.
Tyurin, S. F., Perm National Research Polytechnic University, Russia.