DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2018-2-18

METHOD FOR FORMING TEST WORKFLOW BASED ON FUZZY INFERENCE

O. V. Shytikova, S. S. Tabunshchyk, G. V. Tabunshchyk

Abstract


Actuality. Test process costs can be reduced by rational planning of all works and the optimal allocation of the resources. One of the main
documents which regulate the purpose and tasks of the test process, its’ scope, procedure and methods of carrying out the work, is a test
program. The process of it creation is represented as a sequence of interrelated tasks. In the view of the high costs of material and non-material resources, the improvement of the testing is possible due to a reasonable choice of scope of work and controlled variables. The object of the research – the test process of the compound technical system. The subject of the research – the method for collection and analysis of
controlled parameters within test process of the compound technical system. Goal of the research is to develop a method for forming the scope of testing workflows which will be included in the compound technical system test program.
Method. A method for forming of the testing workflows scope for a test program for compound technical systems is developed by the
authors. It is based on a combination of direct logical inference for the formation of a set of monitored parameters and a fuzzy logical
conclusion for the composition of works that are expedient for one launch of the compound technical systems. Combination of different work types reduces direct costs and reduces the test process cost.
Results. Developed method was used for the tests of the gas turbine unit for terrestrial usage. According to the test costs classification,
usage of the suggested approach for forming test process workflows reduced labor costs, capital (materials) resources and alternative resources, due to the reducing of experiments number for a gas turbine power station.
Conclusions. Method for workflows forming for test program of compound technical systems allows combining working processes,
which are possible to run within one launch of the technical system. The application of the method has reduced test process costs by reducing
time and man-hour for creation of test program, as well as reducing number of launches of the gas turbine unit, with the increase of work scope for one launch.

Keywords


gas turbine unit for terrestrial usage; test program; controlled parameters; scope of work; fuzzy inference; costs.

References


Krishna B. Misra : ed. Handbook of Performability Engineering. London, Springer-Verlag London Limitedr, 2008, 1295 p. DOI 10.1007/978-1-84800-131-2.

Shitikova E. V., Tabunshhik G. V. Metod upravleniya

neopredelennost’yu v usloviyax ogranichennyx resursov, Radio

Electronics, Computer Science, Control, 2015, No. 2(33), pp.

–95. DOI: 10.15588/1607-3274-2015-2-11.

Gal’perin V. M., Ignat’ev S. M., Morgunov V. I. Mikroe’konomika, Vil.1., Sankt-PeterburgE’konomicheskaya shkola, 2004, 349 p.

Aleksandrovskaya L. N., Kruglov V. I., Kuznecov A. G. i dr.

Teoreticheskie osnovy ispytanij i e’ksperimental’naya otrabotka slozhnyx texnicheskix sistem : uchebnoe posobie. Moscow, Logos, 2003, 736 p.

Vyprobuvannja i kontrol’ jakosti produkcii’. Terminy ta

vyznachennja : DSTU 3021–95. [Effective from 1996-01-01].

Kiev, Derzhstandart Ukrai’ny, 1995, 74 p. (National standard of

Ukraine).

Sistema razrabotki i postanovki produkcii na proizvodstvo.

Ispytaniya i priemka vypuskaemoj produkcii. Osnovnye

polozheniya : GOST 15.309-98. [Effective from 01.01.2000].

Moscow, Standartinform, 2008, 16 p. (Interstate standard).

Systema rozroblennja ta postavlennja produkcii’ na vyrobnyctvo : DSTU GOST 15.001:2009. [Effective from 2009-02-01]. Kiev, Derzhstandart Ukrai’ny, 2009, 9 p. (National standard of Ukraine).

Agregaty gazoperekachivayushhie s gazoturbinnym privodom. Obshhie texnicheskie usloviya : GOST 28775-90. [Effective from 01.01.1992]. Moscow, Standartinform, 2005, 11 p. (Interstate standard).

Ustanovki gazoturbinnye dlya privoda turbogeneratorov. Obshhie texnicheskie usloviya : GOST 29328-92. [Effective from 01.01.1993]. Moscow, IPK Izdatel’stvo standartov, 2004, 12 p. (Interstate standard).

Oliinyk A., Skrupsky SSubbotin S. et al Parallel computing system resources planning for neuro-fuzzy models synthesis and big data processing, Radio Electronics Computer Science Control, 2016, Vol. 4, pp. 61–69. DOI: 10.15588/1607-3274-2016-4-8.

Oliinyk A. A., Skrupsky S. Yu., Shkarupylo V. V. et al. The model for estimation of computer system used resources while extracting production rules based on parallel computations, Radio Electronics, Computer Science, Control, 2017, Vol.1, pp. 142–152. DOI: 10.15588/1607-3274-2017-1-16.

Ali Emrouznejad, Madjid Tavana: eds. Performance Measurement with Fuzzy Data Envelopment Analysis. Heidelberg, Springer, 2014, 288 p. DOI 10.1007/978-3-642-41372-8.

Vaxitov A. R., Silich V. A. Ispol’zovanie nechetkogo logicheskogo vyvoda dlya intellektual’nogo analiza dannyx, Izvestiya Tomskogo politexnicheskogo universiteta, 2010, Vol. 317, No. 5, pp. 171–174.

Zajchenko Yu. P., Sevaee Fatma, Titarenko K. M. i dr. Issledovanie nechetkix nejronnyx setej v zadachax makroe’konomicheskogo prognozirovaniya, Sistemnі doslіdzhennі ta іnformacіjnі texnologії, 2004, No. 2, pp. 70–86.

Shitikova E. V., Belikov S. B., Tabunshhik G. V. Model’noorientirovannoe proektirovanie ispytanij slzhnyx texnicheskix ob’ektov : monografiya. Zaporozh’e, Dyke pole, 2017, 170 p.

Strelec V. E., Ugryumov M. L., Ugryumova E. M. i dr. Metod

sinteza mnozhestva kontroliruemyx peremennyx dlya

diagnostirovaniya otkazov turboreaktivnyx dvigatelej v usloviyax neopredelennosti vxodnyx dannyx, Visnyk dvygunobuduvannja, 2015, No. 2, pp. 120–124.

Shytikova O. V. Informacijna tehnologija pidtrymky procesu

vyprobuvan’ gazoturbinnyh ustanovok nazemnogo vykorystannja z urahuvannjam nevyznachenosti : avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk : 05.13.06 «Informacijni tehnologii’». M-vo osvity i nauky Ukrainy, Khersonskyi Natsionalnyi Tekhnichnyi Universytet. Kherson, 2017, 24 p.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2018 O. V. Shytikova, S. S. Tabunshchyk, G. V. Tabunshchyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Address of the journal editorial office:
Editorial office of the journal «Radio Electronics, Computer Science, Control»,
National University "Zaporizhzhia Polytechnic", 
Zhukovskogo street, 64, Zaporizhzhia, 69063, Ukraine. 
Telephone: +38-061-769-82-96 – the Editing and Publishing Department.
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

The reference to the journal is obligatory in the cases of complete or partial use of its materials.